Aktualności

SKOL-AS - trójpłaszczyznowa terapia skolioz - leczenie skoliozy

Innowacyjna metoda leczenia skolioz SKOL-AS

Terapia skolioz w oparciu o metodykę SKOL-AS bazuje na analizie patomechaniki i patofizjologii skrzywień kręgosłupa. Polega ona na czynnej, segmentarnej korekcji skrzywienia, a następnie stabilizacji uzyskanego stanu

Metodyka ćwiczeń procesu reedukacji postawy za pomocą aparatu SKOL-AS została opracowana na podstawie przedstawionych poniżej wytycznych:

 1. Uświadomienie dziecku wady.
 2. Nauczenie korygowania wady przez opanowanie globalnej korekcji.
 3. Wytworzenie możliwości i umiejętności długotrwałego utrzymania skorygowanej postawy.
 4. Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy na zasadzie odruchowej (“bez udziału świadomości”).

Ogólne założenia metodyki

Trójczynnikowość

 • Oddziaływanie na bierny układ stabilizujący
 • Oddziaływanie na czynny układ stabilizujący
 • Oddziaływanie kontrolujące przez OUN

Trójpłaszczyznowość

 • Wg wskazań SOSORT

Trójetapowość

 • Ćwiczenia w pozycji leżącej
 • Ćwiczenia w pozycji siedzącej a. na podłożu stabilnym, b. na podłożu niestabilnym
 • Ćwiczenia w pozycji stojącej i w lokomocji

Oparcie metodyki korekcji na konsekwentnej realizacji ćwiczeń wg zasad treningu sportowego z odpowiednią jego modyfikacją i indywidualizacją, pozwala na wytworzenie możliwości i umiejętności poprawnego ruchu.

 • Wytrzymałość Wytrzymałość siłowa Siła Szybkość względna wymagana w poprawności wykonywanych ruchów i czynności.
 • Stosowanie ćwiczeń wg zasady WUS – wszechstronne – ukierunkowane – specjalne.
Skip to content