Przygotowanie do badań

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

  1. POBRANIE KRWI

Do pobrania krwi do analiz Pacjent powinien:

  • zgłosić się w godzinach pracy punktu pobrań (nie prowadzone są zapisy),
  • być na czczo (co oznacza nie przyjmowanie posiłków od kolacji do rana),
  • być po przespanej nocy,
  • odstawić leki i preparaty witaminowe(za zgodą lekarza),
  • w dniu poprzedzającym badanie ograniczyć wysiłek fizyczny i stosować normalną dietę,
  • przed pobraniem krwi pacjent powinien odpocząć przez min. 15 minut.

Dopuszcza się pobranie krwi bez zachowania powyższych zaleceń, ale tylko na wyraźne zlecenie lekarza.