Profilaktyka chorób układu krążenia

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia


Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK).

Świadczenie wykonywane jest u zgłaszających się do badania, osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawcy, będących w danym roku kalendarzowym objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w 35, 40, 45, 50, 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 3 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

W szczególności, do udziału w badaniu kwalifikowane są osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 1. nadciśnienie tętniczne krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 2. zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenia HDL-cholestrerolu),
 3. palenie tytoniu,
 4. niska aktywność ruchowa,
 5. nadwaga i otyłość,
 6. upośledzona tolerancja glukozy,
 7. wzrost stężenia fibrynogenu,
 8. wzrost stężenia kwasu moczowego,
 9. nadmierny stres,
 10. nieracjonalne odżywianie,
 11. wiek,
 12. płeć męska,
 13. obciążenie genetyczne,

Świadczenie realizowane jest w formie cyklu wizyt, w trakcie których pacjent uzyskuje:

 • poradę profilaktyczną obejmującą badanie glukozy oraz profilu lipidowego, EKG, pomiar ciśnienia
 • poradę z oceną wyników przeprowadzonych badań, i określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia choroby układu krążenia lub otrzymanie edukacji profilaktycznej

W celu ustalenia terminu wizyty w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) prosimy o kontakt z rejestracją. Personel placówki wychodzi z inicjatywą, poprzez przypomnienie telefonicznie o obowiązującej Państwa profilaktyce, zachęcając do stawienia się w przychodni, celem przeprowadzenia badań.

Skip to content