Badania diagnostyczne

Jest to badanie wydolności dróg oddechowych pacjenta przeprowadzane za pomocą pomiaru objętości i pojemności płuc, a także sprawdzenia przepływu powietrza, które znajduje się w płucach i oskrzelach na różnych etapach cyklu oddechowego. Badanie wykonywane jest przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem i jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne.

Badania spirometryczne wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ, jak również w ramach świadczeń prywatnych.

Pracownia EKG w placówkach VITAMED realizuje badania elektrokardiograficzne w oparciu o nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowany personel medyczny.
Wykonujemy EKG spoczynkowe – badanie diagnostyczne służące do rozpoznania chorób serca (badanie w pozycji leżącej).

Badanie pracy serca metodą Holtera pozwala rejestrować czynność serca przez całą dobę, dzięki czemu można wykryć zaburzenia, których nie pokaże ani elektrokardiogram, ani echo serca. Badanie metodą Holtera jest bezbolesne i nie trzeba się do niego specjalnie przygotowywać. Ponadto można wykonać je bez względu na wiek lub przyjmowane leki. Badanie wykonujemy w ramach świadczeń komercyjnych

Holter ciśnieniowy polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Czas rejestracji to 24-25 godzin. Pomiary dokonywane są co 15-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 minut w nocy. Urządzenie umożliwia dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po okresie rejestracji rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Holter ciśnieniowy polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Czas rejestracji to 24-25 godzin. Pomiary dokonywane są co 15-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 minut w nocy. Urządzenie umożliwia dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po okresie rejestracji rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Cennik Usług


spirometria – 100 zł
EKG – 30 zł
holter serca – 120 zł
holter ciśnieniowy – 120 zł
echo serca – 150 zł

Skip to content