Aktualności

Profesjonalne badanie kręgosłupa przy pomocy urządzenia MEDIMOUSE

Bezinwazyjne badanie kręgosłupa za pomocą nowoczesnego urządzenia MediMouse. Przeprowadzenie pomiaru jest szybkie, precyzyjne i bezbolesne, a wszystko to pod okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Wyniki przedstawione są w formie obrazu trójwymiarowego, dzięki czemu otrzymujemy precyzyjną diagnozę. badanie przed, w trakcie i po każdej terapii jest niezbędne w prowadzeniu odpowiednio dobranego leczenia

MEDIMOUSE jest nowoczesnym urządzeniem medycznym pozwalającym określić:

  • krzywizny i zakres ruchomości kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz czołowej
  • wydolność mięśni posturalnych

Korzyści z badania:

  • *Zastosowanie prewencyjne w celu wczesnego rozpoznania i wyeliminowania nieprawidłowości lub opracowania efektywnego planu rehabilitacji,
  • *Analiza możliwości funkcjonalnych kręgosłupa,
  • *Kontrola postępu leczenia oraz porównanie poszczególnych badań,
  • *Czytelny przekaz informacji o stanie kręgosłupa oraz omówienie jego wyników z pacjentem